Radyovizyon 15.sayı

Radyovizyon 15.sayı

Radyovizyon 15.sayı

Türk dilinin güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak için 1932 yılında Atatürk’ün girişimiyle kurulan Birinci Türk Dili Kurultayı her yıl 26 Eylül’de ‘Dil Bayramı’ adıyla kutlanıyor. Bu sayımızda 78 yıl önce
zamanın koşullarına göre bin bir zorlukla radyodan naklen yayınlanan Birinci Türk Dili Kurultayı’nı tarihsel biçimde inceliyoruz. Dolayısıyla dergimizin dosya konusu da kitle iletişim araçlarında Türkçe…