Radyovizyon 19.Sayı

Radyovizyon 19.Sayı

Radyovizyon 19.Sayı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, radyo yayınlarıyla Türk kültürünü kuşaktan kuşağa aktarırken anadilimiz Türkçenin doğru kullanımına hizmet vermektedir. Bir toplumun kimliğini oluşturan kültür ile dil arasındaki sıkı bağı ve radyonun bu konudaki etkin rolünü, dergimizin bu sayısında “Radyonun Büyülü Dili Türkçe” olarak belirlediğimiz dosya konumuzla keşfedeceksiniz. Kültür, dil ve edebiyat esasen birbirini tamamlayan üç önemli kavramdır. Bu sebeple, bir dil sanatı olan edebiyatın radyodaki varlığını dosya konumuz içerisinde değerlendirdik. Bunun yanı sıra, radyonun sınır ötesi işlevini, anadilin birleştirici gücünü gözler önüne sermek amacıyla yurtdışında Türkçe yayın yapan yabancı ve Türk radyolarını sayfalarımıza konuk ettik.