Radyovizyon 21.Sayı

Radyovizyon 21.Sayı

Radyovizyon 21.Sayı

“Dünyada ulus-ötesi yayın yapan radyoların bilgi çağına uyumu ve kullanacağı kamu diplomasisi araçları nelerdir?”sorusunu geniş bir coğrafyaya eğilerek meslektaşlarımıza ve akademisyenlere yönelttik. Yanıtlarını 21. ve 22 sayılarımızda “Dış Yayıncılığın Geleceği” başlığı altında arayacağız. Uluslararası yayıncılık değerleri, geleneksel dış yayıncılık hizmetleri, radyo ile sosyal medya ve yeni iletişim teknolojileri arasındaki ilişki, yerel yayın ortaklıklarının stratejik önemi gibi konuları irdelerken, dış yayıncılığın dünü, bugünü ve geleceğini de gözler önüne seriyoruz.

 

20. Yüzyıl’ın en mükemmel kitle iletişim aracı radyonun uluslararası arenadaki rolü,1920-30’lu yıllarda birçok hükûmetin yabancı dilde gerçekleştirdiği kısa dalga yayıncılığıyla diplomatik faaliyetlerinin taşıyıcılığını üstlenmesiyle başlar. Devletler yabancı dilde yaptıkları radyo yayınları sayesinde davalarını yabancı kamuoyuna duyurma fırsatı bulurlar. Bu bağlamda, II. Dünya Savaşı’yla kamu diplomasisi bir iletişim stratejisi olarak büyük önem kazanır. Kamu diplomasisi bir ülkenin kültürünü, ulusal amaçlarını ve politikalarını, kendi ulusunun düşüncelerini ve ideallerini yabancı kamuoyu tarafından anlaşılması amacıyla yürüttüğü iletişim sürecidir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin ortaya çıkmasıyla uluslararası düzenin temellerinin atılması ve gelişen iletişim teknolojileri, geleneksel diplomasi kavramını değiştirir. Daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşım ve üretilmesiyle elde edilen fırsat ve imkânlar diplomasi alanında da uygulanmaya başlanır. Artık ulus-ötesi radyo yayınları bir propaganda gibi tek yönlü değil, hitap edilen yabancı kamuoyunu bütün yönleriyle tanıyarak iki taraflı bir iletişim stratejisi izleyerek oluşturulacaktır. Böylelikle sadece devletlerin değil, devletlerin halklarının da diplomatik faaliyetlere konu olması gündeme gelir. Soğuk Savaş döneminde yürütülen düşünce savaşları, sınırların ortadan kalkması ve Berlin duvarının yıkılması kamu diplomasisine “yumuşak güç” kavramını taşıyacaktır. Bir ülkenin kendi amaç ve değerlerinin başka ülkeler tarafından askerî güç tehdidi ve ekonomik yaptırımlar kullanarak değil, dünya siyasetinde kendi kültür, siyasi değerleri ve dış politikalarıyla gündem oluşturması anlamına gelen bu kavram, siyasi konjonktürün gereği olarak ortaya çıkar. Bu bağlamda, ulus-ötesi yayın yapan radyolar, devletlerin değerlerinin ve kültürlerinin taşıyıcısı olarak kamu diplomasisinin en önemli araçlarından biri hâline dönüşür.

Günümüzde ise içinde bulunduğumuz enformasyon ve kültür çağı, gelişen iletişim teknolojisi ile aktif bir kamu diplomasisi yürütmeyi daha kolay hâle getirdi. Buna karşın kısa dalga radyo yayınları, gazete, telefon gibi kamu diplomasisi araçlarına gelişen teknolojiyle uydu, İnternet, mobil telefonlar ve gerçek zamanlı haberler eklendi. Gelişen enformasyon ağı sayesinde herkes bilgiye kolaylıkla ulaşır hâle geldi. Bununla birlikte medya alanında ulusal ve uluslararası haberler arasında artık keskin bir ayırım da kalmadı. Tarihe damgasını vuran her siyasi ve ekonomik olay, kamu diplomasisi kavramına yeni bir anlayış getirdi. 21. Yüzyıl’da uluslararası iletişimi sağlayan siyasi, kültürel ve ekonomik güce teknoloji de eklendi. Yeni kamu diplomasisinde, küresel iletişim teknolojileriyle gerçek-zamanlı iletişimin önemi arttı.

“Dünyada ulus-ötesi yayın yapan radyoların bilgi çağına uyumu ve kullanacağı kamu diplomasisi araçları nelerdir?”sorusunu geniş bir coğrafyaya eğilerek meslektaşlarımıza ve akademisyenlere yönelttik. Yanıtlarını 21. ve 22 sayılarımızda “Dış Yayıncılığın Geleceği” başlığı altında arayacağız. Uluslararası yayıncılık değerleri, geleneksel dış yayıncılık hizmetleri, radyo ile sosyal medya ve yeni iletişim teknolojileri arasındaki ilişki, yerel yayın ortaklıklarının stratejik önemi gibi konuları irdelerken, dış yayıncılığın dünü, bugünü ve geleceğini de gözler önüne seriyoruz.