Radyovizyon 22.Sayı

Radyovizyon 22.Sayı

Radyovizyon 22.Sayı

Bu sayımızda da dış yayıncılığın geleceğini ağırlıklı olarak radyo açısından ele almaya devam ediyoruz. Dış yayıncılığın dünü, bugünü ve yarınını, yine uluslararası radyocular, akademisyenler ve alanında yetkin, medya üst yöneticileriyle birlikte masaya yatırdık.

 

Radyoda Dış Yayıncılık

Radyo duygusaldır. Radyoda dış yayıncılık; gurbetçilerin, soydaşların yüzündeki gülümseme, yüreğindeki özlemdir. Anavatan hasretine öyle iyi gelir ki, uzakları yakın eder, sınırları kaldırır. Ülkesi ve gurbetçi ile soydaşları arasında sağlam bir köprü kurar. Dış yayıncılıkta bu ikili iletişim faaliyetlerinin en mükemmel somut örneklerini, TRT Memleketim FM ve Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda yayımlanan iki programda görüyoruz: “Merhaba Dünya” ve “Dünya Dönerken” …“Stüdyodan köşesinde bu iki programımızı tanıtıyoruz.

Radyo bilgidir. Radyoda dış yayıncılık, ülkelerin kendileriyle ilgili her konuda ilk elden ve en doğru biçimde bilgi aktarımıdır. Uluslararası kamuoyuna doğru mesajların iletilmesini sağlayan dış yayıncılık esasen aktif bir dış politika aracıdır. Bu çerçevede ortaya çıkan “kamu diplomasisi” ve “yumuşak güç” kavramlarının dış yayıncılıkta etkin rolünü dosya konumuz içerisinde etraflıca ele aldık.

Radyo uyumdur. Radyoda dış yayıncılık, hedef alınan yabancı kamuoyunun dil ve kültürüne, ilgi alanları ile duyarlılıklarına uygun haber, program gibi iletişim faaliyetlerinin bütünüdür. Bu çerçevede, dış yayıncının dinleyiciyle iletişiminde bilgilendirme yapma anlayışı karşılıklı iletişim kurmaya dönüşmüştür. Yanı sıra, bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine kısa dalga yayıncılığı ile başlayan radyonun, İnternet teknolojisi, dijital teknoloji ve yeni yükselen medya platformlarıyla uyumu uluslararası radyocuların değişime kucak açtığı ve uyum gösterdiği alanlardır. Bu bağlamda, farklı coğrafyalarda bulunan uluslararası radyocuların, sürekli gelişen ve ilgi gören bu sosyal medya ürünleriyle rekabet edecek yeni stratejileri ve yeni medya platformlarıyla radyonun uyumu konusundaki görüşlerini sizlerle paylaştık.

Radyo sanattır. Radyoda dış yayıncılık kelimelerin, hikâyelerin, anlatıların doğru bilgilerle işlenme sanatıdır. “Radyo Akademi” bölümümüzde ele aldığımız Radyo Metin Yazarlığı bu sanatı anlatıyor sizlere…

Radyo güvendir. Radyoda dış yayıncılık doğru ve güvenilir bilgi sunmaktır. Uluslararası radyo yayıncılığının en önemli değeri, dinleyicisine güven sağlamaktır. Güvenilir, sağlıklı ve doğru bilgiye ihtiyaç duyan dinleyici, ulaşacağı yeri her zaman bilir. Dış yayıncılığın bugünü ve geleceğinde mutlaka uyulması gereken, radyoculuğun en önemli erdemidir güven…

Radyo geleceğimizdir. Radyoda dış yayıncılığın geleceği, uluslararası radyocuların görev tanımlarının doğru belirlenmesi ve uygulanmasıyla doğru orantılıdır. Dış yayıncılığın geleceğini hep birlikte masaya yatırdığımız çok değerli akademisyen ve medya üst yöneticilerine dergimize makaleleriyle katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizimle paylaştığınız fikirleriniz, radyoda dış yayıncılığın geleceğine hizmet edecek çok değerli bir yol çizelgesidir.

Radyo kişiye özeldir ve mutlaka bir mesajı vardır. Radyovizyon radyo sevdalıların dergisidir. Bu sayıda dünyadaki her bireye özel bir mesajı vardır: Frekansı en güçlü araç barış ve sevgidir! Her radyoyu açışınızda bu frekansı hatırlamanız dileğiyle, sevgiyle kalın!