Radyovizyon 27.Sayı

Radyovizyon 27.Sayı

Radyovizyon 27.Sayı

Radyonun yeni iletişim teknolojileriyle işlevinin daha da güçlendiğine şahit olacağınız bu sayımızda dosya konumuzu “Türk Siyasi Tarihi ve Radyo” olarak belirledik. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bertaraf edilmesinde kitle iletişim araçlarının kilit rolünden hareketle; “Türkiye’deki darbe girişimlerinde geleneksel ve yeni medya nasıl kullanılmıştır? 21. yüzyıldaki darbe girişimleri öncekilerden nasıl ayrışmaktadır? Sivil halk darbeyi engellemek için geleneksel ve yeni medyayı nasıl kullanmıştır?” gibi temel sorulara yanıt bulmayı amaçladık. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimizin katkılarıyla hazırladığımız dosya konumuzda medya ve siyaset ilişkisinin yanı sıra, Türkiye’de siyasal iletişimin tarihi ve radyo, radyonun Avustralya gibi çok kültürlü bir toplumun oluşmasındaki rolü, radyo yayıncılığının analogdan dijitale geçiş sürecindeki yapısal dönüşümü, radyo ve kültürel hayat ilişkisi, uluslararası yayıncılık ekseninde yeni siyaset ve diplomasi ile radyo yayıncılığını besleyen bir iletişim modeli olan yeni medyadan da bahsediyoruz.