TRT Kente Dokunuyor

TRT Kente Dokunuyor

TRT Kente Dokunuyor

HT ANKARA

KENTLERE ÖZEL RADYO

TRT Genel Müdürü Şenol Göka ile yapılan söyleyişi de 18. sayıda yer aldı. Ocak ayında Ankara, İstanbul ve İzmir’de başlatılan TRT Kent Radyoları uygulaması, söyleyişinin başlıklarından biri. Değişen sosyolojik yapı ile birlikte büyükşehirlerde değişik yaşam biçimlerinin gözlendiği, Kent Radyosu ihtiyacının da bundan doğduğunu ifade eden Göka, son zamanlarda büyük kentlerde oluşturulan uydu-kentlerde, insanların birbirleri ile daha az karşılaştıklarını ancak kent radyonun onların bu yalnızlıklarını giderdiğini anlattı. Göka, “Kente dönük bir yayın yapalım, yalnız o kente has bir şey olsun istedik. Onun için de kentlere özel radyo yayıncılığı başlattık” diye konuştu.