YEREL DEĞERLER VE İLETİŞİM ARAÇLARI: RADYO

YEREL DEĞERLER VE İLETİŞİM ARAÇLARI: RADYO

YEREL DEĞERLER VE İLETİŞİM ARAÇLARI: RADYO

İletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği günümüzde, iletişim araçları dünyanın her köşesinde insana ve topluma dair kültür, sosyo-ekonomik yapı, eğitim, ahlaki normlar ve davranış kalıplarını yeniden biçimlendirmektedir. İletişim araçları bu biçimlendirme sürecinde özellikle taşıyıcı bir unsur olarak değerler bağlamında olumlu veya olumsuz bir fonksiyon da üstlenmektedir.

Belki de son zamanlarda en sık telaffuz edilen kavramlar küreselleşme ve yerelleşmedir. Bu kavramlar her problemin sebebi, sonucu yada çözümü olarak ortaya konmaktadır. İletişim araçları da küreselleşme ve yerelleşme kavramlarına olumlu yada olumsuz anlamda en büyük katkıyı sunmaktadır.

Küreselleşme ile birlikte, kamu hizmeti yayıncılığı eleştirilir duruma gelmiş diğer taraftan özel yayıncılık bütün dünyada sınır tanımayan biçimde artmıştır.  Özel yayıncılıktaki artışın en çarpıcı kısmı yerel yayıncılığın artmasıdır. Yerel yayıncılar bulundukları hedef bölge hatta günümüz teknolojisi ile tüm dünya da etkin olabilmektedirler. Diğer yandan kontrolsüz ve bilinçsiz yayınlar toplumu bir arada tutan değerlerde aşınmaya ve bu değerlerden uzaklaşmamıza, kendimizden uzaklaşmamıza ve dolayısıyla kimliğimizde tahribata neden olmaktadır. Buradan kamu hizmeti yayıncılığına olan ihtiyacın azalmadığını görüyoruz. Kamu hizmeti yayıncılığı, toplumun, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla doğrudan bağlantılıdır.

Tam bu noktada değerler gündeme gelmektedir. İletişim araçları ise taşıyıcı bir unsur olarak değerlere katkı yada bozulmaya yol açtığı iddiaları ile eleştirilmekte veya takdir edilmektedir. Geçtiğimiz yıl yayına başlayan TRT Kent Radyoları böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış belki de değerler alanında oluşan aşınmayı bir nebze olsun durdurma bununla beraber değerlerin korunmasına bir katkı sunma görevi üstlenmektedir. Bunun dışında bir diğer katkı ise belki yerelde yayıncılığın nasıl olması gerektiği sorusuna bir cevap da olabilir.

Dr. Süleyman Erdal | Başkan