Tüm Sayılar

Radyovizyon 31.Sayı

Radyovizyon 31.Sayı

Dijital çağda yeni iletişim teknolojileriyle birlikte yaşanan değişimin radyo yayıncılığı üzerindeki etkisine şahit olacağınız bu sayımızda dosya konumuzu “Radyo’nun Geleceği: Dijital Radyo Yayıncılığı ve Toplumsal Dönüşüm” olarak belirledik. Bu çerçevede dijital yayıncılığın sunduğu imkânların radyo yayıncılığının çehresini değiştirdiği fikrinden yola çıkarak; “Dijital teknolojilerdeki gelişmeler radyo yayıncılık alanına ne gibi etkiler yapmıştır? Dijital Radyo Yayıncılığının Toplumsal Alana Etkisi Nedir? Radyo Yayıncılığında Teknolojik Gelişmelerin Dinleme Alışkanlıklarına Etkisi Nasıl Olmuştur? Radyo’nun Geleceği Dijitalde mi? Dijital Radyo Yayıncılığının Ortaya Çıkardığı Yeni Fırsatlar ve Olanaklar Nelerdir? gibi temel sorulara yanıt bulmayı amaçladık. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimizin ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) üst yöneticilerinin katkılarıyla hazırladığımız dosya konumuzda yeni iletişim teknolojilerinin radyo yayıncılığına adaptasyonu ve dijital radyonun Avrupa ülkelerindeki durumundan da bahsediyoruz. Yanı sıra, o gece görünmeyen ama sesimizi duyurduğumuz 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında radyolarımızda yaşananları da siz okurlarımızla paylaşmayı arzuladık. Yeni iletişim teknolojilerinin gücü ve doğru kullanımını, radyonun etkin rolünü bu sayımızda bulacaksınız.

Devamını oku
Radyovizyon 28.Sayı

Radyovizyon 28.Sayı

Radyo yeni iletişim teknolojileriyle bütünleşerek iletişimde coğrafi sınırları ortadan kaldırmış, her milletin kendi kültürünü dünyaya ses ve söz sanatıyla duyurma olanağı sağlamıştır. Sanat toplumsal bir karakter taşıdığından, edebiyat ve müzik radyonun varlığına değer katmaktadır. Bu durumda radyonun misyonu öylesine önem arz etmektedir ki; programların içeriği, dinleyiciyle iletişimi ve sunumun içtenliği ses ve söz sanatının uygulanmasının altın anahtarı olmuştur. Bu fikirden yola çıkarak, bu sayımızın dosya konusunu “Radyo’da Edebiyat ve Müzik” olarak belirledik. Bu çerçevede, “Sesin gücüyle yazılı metin nasıl bir dönüşüme uğramıştır?”, “Radyonun müzikle etkileşimi nasıldır?”, “Türkülerimizin radyo ile kültürel hayatımıza etkisi nasıl olmuştur?”, “Müzik eserlerinin genç kitleye ulaşmasında radyonun işlevi nedir?”, “Toplumsal değişim sürecinde radyo içeriklerinde uyum nasıl olmalıdır?”, “Radyodaki edebiyat programlarının temel amacı nedir?” gibi temel sorulara yanıt bulmayı amaçladık. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimizin ve TRT’ye yıllarını vermiş radyocular ile alanında uzman kişilerin katkılarıyla hazırladığımız dosya konumuzda; radyonun sadece bir masal anlatıcısı olarak değil, dinleyiciyi edebiyat eserleriyle buluşturan bir araç olduğunu ortaya koyan radyo oyunlarından, eserlerini radyolardan dinlediğimiz edebiyat dünyamızın önde gelen yazar ve şairlerimizden, TRT radyolarında müzik yayıncılığı ve tarihçesinden, radyo yayıncılığında analogdan dijitale geçiş sürecindeki uyumundan da bahsediyoruz.

Devamını oku