Radyovizyon 29.Sayı

Radyovizyon 29.Sayı

Radyovizyon 29.Sayı

Radyonun ulusal kalkınmadaki rolüne şahit olacağınız bu sayımızda dosya konumuzu “Radyo ve Eğitim” olarak belirledik. Bu çerçevede kitle iletişim araçları özellikle radyonun eğitimle ilişkisi ve ortak amaçlarından hareketle; “Kültürel ve tarihi değerlerin korunup geliştirilmesinde radyo yayıncılığının rolü nedir? Radyo yayıncılığının eğitim ekseninde dönüşümü nasıl gerçekleşmiştir? Eğitim merkezli radyo yayıncılığının kazanımları nelerdir? Yeni iletişim teknolojileriyle bütünleşen radyonun eğitim üzerindeki etkisi nedir? TRT Bölge radyolarının eğitim ve kültüre katkısı nedir?” gibi temel sorulara yanıt bulmayı amaçladık. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimizin ve TRT’ye yıllarını vermiş radyocular ile alanında uzman kişilerin katkılarıyla hazırladığımız dosya konumuzda radyo ve eğitim ilişkisinin yanı sıra, kamusal yayıncılığın görev ve sorumluluklarından, bir devlet tiyatrosu sanatçısının mesleğine adım atmasında radyonun etkileyici rolünden, radyo dili ve sunumunun inceliklerinden de bahsediyoruz.

 

Sihirli Kutunun Büyük Adımı

Bilginin güç kabul edildiği çağımızda bireysel, toplumsal ve evrensel gelişimin temel anahtarı eğitimdir. Bir toplumda insan unsurunun ve sosyal ilişkilerin ön planda olduğu en önemli örgütlerden birisi de bireyi yetiştiren ve onu topluma kazandıran eğitim araçlarıdır. Kitle iletişim araçlarından radyo; haber verme, kamuoyu oluşumuna yardımcı olma ve oluşan kamuoyunu açıklama, siyasal sürece katılım ve denetleme, eğlendirme, bilgilendirme işlevlerinin yanı sıra eğitim konusunda da önemli bir misyona sahiptir. Zira eğitim ile radyo arasındaki ilişki her şeyden önce her ikisinin amaçlarındaki ortak noktadan kaynaklanmaktadır. Eğitim, bireyin yaşantısında istendik davranış değişiklileri meydana getirirken radyonun amacı ise hedef kitlede duygu, düşünce, tutum ve davranış değişiklikleri yaratmaktır. Eğitim ve radyo arasındaki kaçınılmaz ilişkinin dayanak noktası davranış değişikliği meydana getirmektir.

Eğitme, bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve halkı toplumsal sorunlara karşı duyarlı kılarak kitlelerde davranış ve tutum değişikliği oluşturan radyoyu geniş bir yelpazede değerlendirdiğimizde toplumsal dönüşüm ve kalkınma açısından çok önemli bir görevi yerine getirdiğine tanık oluruz. Ekonomik, sosyal ve siyasal alanlardaki gelişmelere yani ulusal kalkınmaya bir bütün olarak katkıda bulunan tek unsur eğitimdir. Radyo da bunu ulusal kalkınmada en önemli etkiye sahip eğitim yayınlarıyla gerçekleştirmektedir.

Radyonun ulusal kalkınmadaki rolüne şahit olacağınız bu sayımızda dosya konumuzu “Radyo ve Eğitim” olarak belirledik. Bu çerçevede kitle iletişim araçları özellikle radyonun eğitimle ilişkisi ve ortak amaçlarından hareketle; “Kültürel ve tarihi değerlerin korunup geliştirilmesinde radyo yayıncılığının rolü nedir? Radyo yayıncılığının eğitim ekseninde dönüşümü nasıl gerçekleşmiştir? Eğitim merkezli radyo yayıncılığının kazanımları nelerdir? Yeni iletişim teknolojileriyle bütünleşen radyonun eğitim üzerindeki etkisi nedir? TRT Bölge radyolarının eğitim ve kültüre katkısı nedir?” gibi temel sorulara yanıt bulmayı amaçladık. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimizin ve TRT’ye yıllarını vermiş radyocular ile alanında uzman kişilerin katkılarıyla hazırladığımız dosya konumuzda radyo ve eğitim ilişkisinin yanı sıra, kamusal yayıncılığın görev ve sorumluluklarından, bir devlet tiyatrosu sanatçısının mesleğine adım atmasında radyonun etkileyici rolünden, radyo dili ve sunumunun inceliklerinden de bahsediyoruz.

Dünyayı avuçlarımızda hissetmek, kilometrelerce uzaktan bize bir milletin kültürünü, tarihini tanıtan sese kulak vermek, nesli tükenen hayvanların yaşam hakları için sesimizi duyurmak, radyo başında gidemeyeceğimiz kursların eğitimini almak, ruhumuzu okşayan müziğe kulak vermek, dinlediklerimizle düşünce ve duygularımızı milyonlarca dinleyiciyle paylaşmak, dünya siyasetini takip etmek ve daha niceleri… Böylesine geniş bir etki alanına sahip sihirli kutu, eğitim yayınlarıyla büyük bir adım niteliğinde ulusal kalkınmadaki etkin bir rolünü başarıyla götürmektedir.

Göremediğimiz, dokunamadığımız büyülü sözlerin eşlik ettiği radyonun sihri hep bizimle olsun, yayınlarımız milletimize ışık olsun…