Radyovizyon 31.Sayı

Radyovizyon 31.Sayı

Radyovizyon 31.Sayı

Dijital çağda yeni iletişim teknolojileriyle birlikte yaşanan değişimin radyo yayıncılığı üzerindeki etkisine şahit olacağınız bu sayımızda dosya konumuzu “Radyo’nun Geleceği: Dijital Radyo Yayıncılığı ve Toplumsal Dönüşüm” olarak belirledik. Bu çerçevede dijital yayıncılığın sunduğu imkânların radyo yayıncılığının çehresini değiştirdiği fikrinden yola çıkarak; “Dijital teknolojilerdeki gelişmeler radyo yayıncılık alanına ne gibi etkiler yapmıştır? Dijital Radyo Yayıncılığının Toplumsal Alana Etkisi Nedir? Radyo Yayıncılığında Teknolojik Gelişmelerin Dinleme Alışkanlıklarına Etkisi Nasıl Olmuştur? Radyo’nun Geleceği Dijitalde mi? Dijital Radyo Yayıncılığının Ortaya Çıkardığı Yeni Fırsatlar ve Olanaklar Nelerdir? gibi temel sorulara yanıt bulmayı amaçladık. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden akademisyenlerimizin ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) üst yöneticilerinin katkılarıyla hazırladığımız dosya konumuzda yeni iletişim teknolojilerinin radyo yayıncılığına adaptasyonu ve dijital radyonun Avrupa ülkelerindeki durumundan da bahsediyoruz. Yanı sıra, o gece görünmeyen ama sesimizi duyurduğumuz 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında radyolarımızda yaşananları da siz okurlarımızla paylaşmayı arzuladık. Yeni iletişim teknolojilerinin gücü ve doğru kullanımını, radyonun etkin rolünü bu sayımızda bulacaksınız.